OK-KLUBBEN i VARDE

OK-Klubberne i Danmark, Omsorgs-Klubberne er en uafhængig æl-dreorganisation.

Den blev oprettet i 1967 af Arne Ginge (1923-2002) med henblik på at give ældre og pensionister livsindhold og bryde ældres evt. ensomhed og isolation ved at tilbyde dem et socialt baseret mødested.
 
OK-klubben i Varde er en selvejende institution, som på et upolitisk grundlag, inden for den sociale lovgivnings rammer, har til formål at give pensionister og borgere på efterløn oplysning og kulturelle aktiviteter.
 
I dag siger vi at OK står for Omsorg og Kultur, selv om en af vore foredrags-holdere en dag, i spøg, mente, at det måtte stå for Og Kaffe.

Hygge og samvær er også kultur.


Formand: Leo Mogensen,  Kærvej 3, 6800 Varde, Tlf. 21 28 90 09, E-mail: bf-lm@mail.dk