MEDLEMSKAB

Et års medlemskab af OK-Varde koster kr. 150,- om året.

Betaling dækker aktiviteter i perioden 1. oktober - 30. september.

Ved betaling via banksystem, kan følgende konto benyttes:

Reg.nr. 7729
Konto 1049995 - (
husk at opgive navn) og e-mail adresse.

Indmelding og betaling af kontingent kan også ske til møderne.

Er du allerede medlem, fremsendes program og giro-indbetalingskort primo august.

Formand: Leo Mogensen. Tlf. 75.22.16.32
Bogholder: Laurits Jensen. Tlf. 22.77.26.38  

 

Ved at klikke her kommer du til en indmeldelseskupon, som udfyldes og sendes til klubben.