MEDLEMSKAB

Et års medlemskab af OK-Varde koster kr. 150,- om året.

Betaling dækker aktiviteter i perioden 1. oktober - 30. september.

Ved betaling via banksystem, kan følgende konto benyttes:

Reg.nr. 7729
Konto 1049995 - (
husk at opgive navn) og e-mail adresse.
Mobile- Pay :  167210 Husk at opgive medlemsnr.
Indmelding og betaling af kontingent kan også ske til møderne.

Er du allerede medlem, fremsendes program og giro-indbetalingskort primo august.

Formand: Leo Mogensen. Tlf. 21.28.90.09
Kasserer: Stefan Skov Knudsen tlf.: 5195 1745

I henhold til EU persondataforordningen de trådte i kraft den 25. maj 2018, skal du give tilladelse til, at vi må bruge dine medlemsoplysninger til de offentlige myndigheder og Landsorganisationen. Disse oplysninger opbevares elektronisk og OK-Klubben er dataansvarlig og sikrer at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.           Dine oplysninger slettes 1 år efter din udmeldelse!

Når/hvis du melder dig ind går vi ud fra, at du accepterer ovenstående.
 

Ved at klikke her kommer du til en indmeldelseskupon, som udfyldes og sendes til klubben.