REKVIRÉR BROCHURE OM OK-KLUBBERNE

Der er fremstillet en brochure indeholdende en kortfattet orientering om OK-organisationen.

Hensigten med brochuren er, at den efter behov kan fordeles til biblioteker, venteværelser hos læger og tandlæger samt lignende og andre relevante steder med henblik på at udbrede kendskabet til OK-organisationen og inspirere flere til at indmelde sig i OK-klubberne.

Brochuren kan ligeledes være en hjælp i forbindelse med indledende initiativer med oprettelse af nye OK-klubber.

Folderen kan rekvireres i det ønskede antal ved henvendelse til OK-Varde:

Leo Mogensen, 
Kærvej 3, 6800 Varde
Tlf. 2128 9009
bf-lm@mail.dk