ØVRIGE ANSVARLIGE

Leder køkken:
Margit Madsen
Kærhøgevej 9. Varde
Tlf  3011 5045

msm@mail.dk

Pianist:
Holger Vad Sørensen
7526 4239