ØVRIGE ANSVARLIGE

Leder køkken:
Ketty Vind
Hyldesti 17
7526 4287

evald@vind.name

Pianist:
Holger Vad Sørensen
7526 4239