ØVRIGE ANSVARLIGE

Leder køkken:
Ketty Vind
Hyldesti 17
75 26 42 87
evald@vind.name

Pianist:
Karen Marie Pedersen
Hyldesti 15
75 22 17 80